Verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen

Bij ongevallen met (land)bouwvoertuigen vallen jaarlijks ca. 16 dodelijke slachtoffers en 100 ziekenhuisgewonden. Deze slachtoffers vallen niet onder de berijders van de (land)bouwvoertuigen, maar vooral onder “de tegenpartij” (automobilisten en fietsers). In 80% van de gevallen is daarbij een tractor betrokken met een combinatie van factoren als oorzaak. 

  • brede voertuigen
  • smalle wegen
  • slecht zicht 
  • slechte zichtbaarheid
  • hoge snelheid
  • verkeerde inschatting situatie
  • afleiding (telefoon, sms, socialmedia)

Ernstige gevolgen, vooral bij tegenliggers

De cijfers van verkeersongevallen over heel Europa zijn nog veel dramatischer: 

  • 800 doden 
  • circa 10.000 ernstig gewonden

Het aantal slachtoffers door ongevallen met landbouwvoertuigen is met 100% gestegen in de laate 20 jaar. Terwijl er een daling van bijna 50% is geweest bij andere veroorzakers van verkeersongevallen. 

Oorzaak en gevolg

Bij een ongeval zijn de betrokken partijen niet meer compatibel en zo neem de botsagressiviteit toe. Nieuwe tractoren worden steeds groter en kunnen steeds sneller rijden. Snelheden van 50 tot 60 km per uur zijn niet uitzonderlijk. 50 ton totaalgewicht of 18 meter lang. Dat dit in Nederland niet mag zegt niets over het feit dat dit niet gebeurd. Bij een (frontale) aanrijding worden de gevolgen wel steeds groter, zeker bij de zwaardere trekkers. ( klik op de button voor het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid)

Helaas is het verkeersgedrag van je tegenliggers onvoorspelbaar. Je moet er toch niet aan denken wat de gevolgen zijn als jij met je trekker en volle 20.000 liter mesttank iemand raakt, ongeacht de schuldvraag, of ze nu zitten te what's-appen, de situatie totaal verkeerd hebben ingeschat of je maakt zelf een fout. De beelden zeggen genoeg toch? (diverse bronnen, Swov.nl, Eurorap.org)

 Foto's van de gevolgen van aanrijdingen met (land)bouwvoertuigen

 Lees het rapport van de onderzoeksraad