Ongevallen met trekkers

Verpletterde indrukken?

Gemiddeld vallen er in West-europa jaarlijks ruim 10.000 zeer ernstig gewonden en ca 800 doden bij ongevallen met landbouwverkeer te betreuren.

In 80% van de gevallen is daarbij een tractor betrokken met een combinatie van factoren als oorzaak.

 • brede voertuigen
 • smalle wegen
 • slecht zicht
 • slechte zichtbaarheid
 • hoge snelheid
 • verkeerde inschatting situatie
 • afleiding (telefoon, sms, socialmedia)

Het aantal slachtoffers door ongevallen met landbouwvoertuigen is met 100% gestegen in de laatste 20 jaar. Terwijl er een daling van bijna 50% is geweest bij andere veroorzakers van verkeersongevallen.

Oorzaak en gevolg

Bij een ongeval zijn de betrokken partijen niet meer compatibel en zo neemt de Botsagressiviteit toe. Nieuwe tractoren worden steeds groter en kunnen steeds sneller rijden.
Snelheden van 50 tot 60 km per uur zijn niet uitzonderlijk. 50 ton totaalgewicht of 18 meter lang. Dat dit in sommige landen niet mag zegt niets over het feit dat dit niet gebeurd.
Bij een (frontale) aanrijding worden de gevolgen wel steeds groter, zeker bij de zwaardere trekkers.

Helaas is het verkeersgedrag van je tegenliggers onvoorspelbaar. Je moet er toch niet aan denken wat de gevolgen zijn als jij met je trekker en volle 20.000 liter mestank iemand raakt, ongeacht de schuldvraag, of ze nu zitten te what's-appen, de situatie totaal verkeerd hebben ingeschat of je maakt zelf een fout... de beelden zeggen genoeg toch? (diverse bronnen, Swov.nl, Eurorap.org)

met AGRIbumper Frontgewichten dragen we samen bij aan:

 • bevordering van verkeersveiligheid in algemene zin
 • het verhogen overlevingskansen bij slachtoffers onder overige verkeersdeelnemers
 • het terugdringen (ernstig) letsel bij slachtoffers onder overige verkeersdeelnemers
 • het voorkomen of beperken van gevolg schade bij betrokkenen en omgeving
 • het veiligheidsbesef van uw landbouw-, loon- of grondverzetbedrijf
 • het imago van de sector